(Dipetk dari bank artikel AKAR)

 1. Ingin mengetahui

 2. Ingin meneroka

 3. Suka bergurau senda

 4. Berangan-angan

 5. Emosional

 6. Sensitif kepada seni dan keindahan

 7. Terbuka kepada sesuatu yang baru dan luar biasa

 8. Sentiasa bersedia untuk belajar sesuatu

 9. Idealistik

 10. Bersemangat

 11. Suka cabaran

 12. Persepsi yang berbeza

 13. Kegagalan menjadi pengalaman

 14. Sedia berkorban

 15. Tidak suka ikut peraturan yang lazim

 16. Proses kerja lebih disukai daripada hasilnya

 17. Waktu bukan faktor penting baginya

 18. Mudah menerima anjakan paradigma

Bagaimana Mengenali Otak Anda?

Otak Kiri

 • VERBAL

 • Praktikal

 • Matematik

 • LOGIK

 • ANALISIS

 • Linear

 • Praktikal

 • DEGIL

 • Nombor

 • BERHATI-HATI

 • ‘SHARPENER’

 • Pragmatik

 • CARA TERTENTU UNTUK MEMBUAT SESUATU

 • Mengikut peraturan

Otak Kanan

 • VISUAL

 • Seni

 • Falsafah

 • INTUISI

 • Ritme

 • Semiotik

 • Warna

 • Digital

 • Bentuk

 • LEVELLER

 • Sedia hadapi risiko

 • Angan-angan

 • IDEALIS

 • Berbagai cara untuk membuat sesuatu

  copy paste min.. 

http://akademikaryawanmansurah.blogspot.com/

Advertisements