ELEMEN PENTING TARBIYYAH ISLAMIYYAH

1. Tauhidullah (mengesakan Allah)
 Ini mendorong tindakan bersifat tajarrud iaitu bersih dari sebarang ideoogi dan pengaruh mana-mana pihak. Ia juga berupaya menentukan unsure-unsur jahiliyyah dan menegakkan Islam atas keruntuhannya.

2. Nubuwwah (berlandasakan apa yang dibawa oleh para Nabi)
 Ia membezakannya dengan tarbiyyah Jahiliyyah yang berdasarkan aqal semata-mata.

3. Al-Hasyr wal Jaza’ (hari manusia dikumpulkan dan diberi pembalasan)
 Tarbiyyah Islamiyyah tidak meletakkan dunia sebagai matlamat akhir tetapi ia tidak memutuskan rantaian dunia dan akhirat.

  RUANG LINGKUP TARBIYYAH

1. Tarbiyyah Aqliyyah
Mendidik dan mengajar ahli memimpin akal untuk berfikir, memberi pandangan dan tafaqquh dalam ilmu serta boleh merancang berlandaskan sumber-sumber utama.

Tuntutan kepada ahli:
a) melatih akal supaya boleh berfikir dan merancang untuk keperluan gerakan

b) menghindarkan diri dari budaya taqlid daripada orang lain atau orang terdahulu.

c) Mendidik akal mengkaji sumber-sumber syariah dan melatih diri mengaplikasikannya berdasarkan keperluan dan kesesuaian semasa.

d) Berlatih mendengar dan meraikan pandangan ahli, mempertimbangkan pandangan tersebut barlandaskan asas Islam.

e) Sentiasa menjadikan sumber asas Islam sebagai makanan akal.

f) Berlatih untuk mengembangkan pemikiran (pemikiran terbuka).

2. Tarbiyyah Khuluqiyyah (tingkah laku)
Akhlak itu meliputi seluruh sudut kehidupan. Ia meliputi kawalan nafsu, benar dalam percakapan, ihsan dalam amalan, amanah dalam muamalat, berani dalam memberi pandangan, adil dalam menghukum, berazam untuk kebaikan dan sebagainya. Terdapat beberapa elemen penting dalam Tarbiyyah Khuluqiyyah yang harus diaplikasi oleh setiap ahli:

 • Sabar – sabar dengan apa jua keadaan walaupun dalam keadaan susah, senang, suka, sedih dan sebagainya
 • Thabat (tetap pendirian) – istiqomah dan iltizam dengan perjuangan. Perlu menjadikan Rasulullah saw sebagai qudwah hasanah.
 • Amal (berwawasan) – mempunyai azam untuk menaikkan Islam dan memberi pengharapan terhadap kejayaannya, tidak berputus asa dalam perjuangan Islam.
 • Mencurahkan tenaga – gigih dan berusaha dalam menggerakkan jamaah. Tidak kedekut dalam menyumbangkan masa, tenaga, harta, kebahagiaan keluarga hatta diri sendiri untuk jamaah

3. Tarbiyyah Jihadiyyah (Jihad)
Tarbiyyah Jihad merangkumi iman, akhlak, ruh, usaha bersama kawalan dan latihan dan tindakan. Menanam ruh jihad termasuklah jihad nafsu, harta, jiwa dan masa. Oleh itu tarbiyyah jihad mencakupi:

 • Kefahaman
 • Akhlak
 • Iman
 • Persediaan ruh
 • Persediaan mental
 • Persediaan jasad
 • Persediaan keperluan (instrument)

4. Tarbiyyah Ijtimai’e
Firman Allah swt yang bermaksud:
“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu beruntung. Dan berjuanglah (di jalan Allah) dengan perjuangan yang sebenarnya” (Surah Al Hajj : 77-78)

Perkara yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli jamaah adalah:

 • Sebagai pengubah masyarakat
 • Membuat pemusatan untuk memberi khidmat dalam apa jua keadaan sekalipun, sama ada memberikan ta’lim, latihan dan rawatan dalam penjagaan masyarakat kepada penunjuk agama.
 • Memberikan komitmen yang penuh kepada gerakan Islam dalam menjalani kerja-kerja dakwah dan mahir dalam merancang strategi dakwah.

5. Tarbiyyah Fizikal
Tarbiyyah ini membawa matlamat:

 • Kesihatan fizikal dan menyelamatkannya dari penyakit
 • Kekuatan anggota fizikal dan boleh berfungsi bila-bila masa
 • Menjana kekuatan fizikal dengan mempelbagaikan medan perjuangan

6. Tarbiyyah Siyasah
Tarbiyyah siasah memberi perhatian kepada pembentukan bangsa daripada pengabdian diri kepada ideologi kepada ketaatan kepada Allah swt. Ia menitikberatkan perkara hukum, peraturan daulah, hubungan kerajaan dengan musuh, kaitan antara muslim dan non-muslim dan seumpamanya. Justeru gabungan antara tarbiyyah siyasah dan tarbiyyah agama perlu dibina agar tidak berlaku pemisahan. Maka harus ke atas ahli untuk:

 • Kuatkan kesedaran dan sensitiviti dalam membebaskan bumi Islam daripada kuasa kafir dan munafik
 • Mengumpulkan sebanyak mungkin kemahiran dan skil pembinaan siasah Islamiyyah
 • Menjalin hubungan baik dengan pemerintah serta non-muslim yang lain menampilkan asas agama secara praktikal
 •  Merancang tindakan dan aktiviti selaras dengan kehendak syariat
 •  Memberikan pengisian ringkas tentang kesyumulan Islam dalam program siasah.
 • dipetik dari :   http://dppwp.wordpress.com/usrah/minggu-6-tajuk-i-tasawwur-tarbiyyah-islamiyyah/

** erm, adakah anda sudah ditarbiyyah? atau anda mentarbiyyah? hehee.. soalan yg sengaja dilontarkan utk renungn kita bersama. andai tarbiyyah di kampus di makam nan tertinggi, dgn menjawat naqib, naqibah, amir wa amirah namun bilamana bertukar status ke alam kerjaya, kesinambungn itu menipis.. maka, dia sudah terkulai ke golongn futur.. huhu..

persoalan? adakah saya? awak? dia antara org itu? jwpnnye, ANDA MAMPU mengubahnye..hihi.. wallahu’alam.

Advertisements