Diriwayatkan pula oleh Imam Ahamd dari Mu’az bin Anas dari ayahnya yang mendengar Rasulallah SAW bersabda yang bermaksud :

“Barangsiapa yang membaca permulaan surah al-Kahfi dan penutupnya, maka itu merupakan cahaya baginya dari hujung tapak kakinya hingga puncak kepalanya dan barangsiapa membaca seluruhnya (surah al-Kahfi) ia akan merupakan cahaya baginya yang terpancar antara langit dan bumi.”

Advertisements